Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2049 Konekääntäminen ja jälkieditointi 6 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
eri opettajia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sääntöpohjaisen ja tilastollisen konekääntämisen perusperiaatteet, tietää millaisiin teksteihin konekääntämistä voi soveltaa, tuntee kevyen ja perusteellisen jälkieditoinnin erot, osaa jälkieditoida konekäännettyä tekstiä sekä osaa arvioida, milloin konekäännettyä tekstiä kannattaa jälkieditoida.

Sisältö

Sääntöpohjaisen ja tilastollisen konekääntämisen perusperiaatteet, jälkieditoinnin ja jälkieditoitavuuden perusperiaatteet.

Toteutustavat

Luento-opetus, Itsenäinen työskentely, Harjoitukset.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osa luennoista ja harjoituksista tehdään mahdollisesti englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi on avoin kaikille käännösviestinnän opintopolun opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset