Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0193 S.5 Klassinen taloussosiologia 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tietämys häntä kiinnostavista taloussosiologian aihepiireistä syventyy.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään haluamistaan teemoista suorittamalla luentokursseja, osallistumalla seminaareihin ja tenttimällä kirjallisuutta. Tähän opintokokonaisuuteen voidaan lukea hyväksi myös taloussosiologian normaaliin opetusohjelmaan kuulumattomia opintojaksoja, jotka tukevat taloussosiologian pro-gradu -tutkielmaa tai pää- ja sivuaineopintoja. Opintojaksot voivat olla myös muiden oppiaineiden/yliopistojen kursseja (ks. esim. sosiologian kurssitarjonta), joiden suorittamisesta on aina sovittava etukäteen kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Smelser (1976): The sociology of economic life, 2. painos.  Prentice-Hall, New Jersey.

Veblen (1899/2007): The theory of the leisure class. Oxford ; New York : Oxford University Press. (HUOM: e-kirjana kirjaston kokoelmissa)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet