Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0263 S.5 Verkostoanalyysi 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen ja tohtorikoulutettava
Edeltävät opinnot
SOSI4019 A.3 KVANTITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT (tai vastaavat tiedot) , TILM3525 TILASTOTIETEEN PERUSKURSSI SOVELTAJILLE.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee verkostoanalyysin perusmenetelmät. Sen lisäksi opiskelija oppii erilaisia sosiaalisen median analysointitapoja.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi, miten sosiaalisia verkostoja tutkitaan tilastomenetelmillä. Kurssilla perehdytään myös sosiaalisen median verkostojen analysointiin. Kurssille osallistuminen edellyttää tilastomenetelmien hallintaa. Kurssi koostuu teoreettisista luennoista, lukupiiristä ja ryhmätyönä tehtävästä projektityöstä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet