Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta » Sosiaalitieteiden laitos » Pakolliset opintojaksot
TALS0178 A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA, KOTITENTTI 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taloussosiologisen teorian ja tutkimuksen keskeisen annin erityisesti yhteiskuntatieteille ja kauppa-/taloustieteille

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy taloussosiologian nykysuuntauksiin ja ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen.

Toteutustavat

Kotitentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kotitentti Kirjallinen tentti 4 op
  • suomeksi

Kotitentti, jonka suorittamiseen liittyvät ohjeet annetaan kurssin Moodle-sivulla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin vastuuhenkilön ilmoittama lukemisto, joka on saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Taloussosiologia)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet