Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4024 A.5 Praktikum-seminaari, pääaineopiskelijat 8 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Katja Pohjola
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Ennen praktikumia on suoritettava joko A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät tai A.4 Laadulliset tutkimusmenetelmät.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimusprosessin eri vaiheet ja osaa tehdä sosiologista empiiristä tutkimusta sekä hallitsee syvemmin jonkin sosiologian ongelma-alueen. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja työskennellä ryhmässä.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan tutkimusprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä ryhmätyöskentelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Yhden lukukauden kestävä harjoituskurssi, johon kuuluu lähiopetusta sekä ryhmässä tehtävää tutkimustyötä. Kurssilla tehdään ryhmätyönä pienimuotoinen tutkimus tutkimusongelmien asettamisesta raportin kirjoittamiseen. Kurssin lopputyönä tehtävä raportti on palautettava lukukauden loppuun mennessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Seminaariin ilmoittaudutaan ennen lukukauden alkamista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona käytetään teosta Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen: Tutkimuksen voimasanat.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen harjoituskurssille ennen lukukauden alkua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet