Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1225 A.5 Tutkimuksen työkalut 3 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Johanna Nurmi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään sosiologian tutkimusmenetelmistä tai menetelmäalueesta oman valintansa mukaan osallistumalla tarjolla oleville kursseille.

Sisältö

Opiskelija osallistuu ainakin yhdelle menetelmäkurssille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Metodikursseista tiedotetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Sosiologian omien kurssien ohella suorituksena voi käyttää sosiaalipolitiikan tai taloussosiologian aineopintojen menetelmäkursseja tai sopimuksen mukaan muualla (eri oppiaineissa ja korkeakouluissa) tarjottavia menetelmäkursseja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet