Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4074 A.5 Tieteellinen kirjoittaminen (sivuaineopiskelijat) 2 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Johanna Nurmi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tieteellisen ja erityisesti sosiologisen kirjoittamisen perusteet.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu:
- tieteellisen raportin kirjoittamiseen
- rakenteen luomiseen ja tulosten esittämiseen
- lähdekirjallisuuden hankintaan ja kirjallisuuteen viittaamiseen
- sisällys- ja lähdeluettelon laatimiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Esseen palautusajankohta sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet