Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4050 A.5 Praktikum (sivuaineopiskelijat) 6 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Johanna Nurmi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida empiirisiä tutkimusraportteja.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla sosiologisen tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin liittyviin kysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kotitentti Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kotitentti. Sivuaineopiskelijan suoritustavan tarkemmat ohjeet löytyvät sosiologian verkkosivuilta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kotitentin palautusajankohta sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisätiedot kirjallisuudesta löytyvät oppiaineen verkkosivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet