Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1485 Vuorovaikutus ja suomen kielen käyttö toisena kielenä, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Syventää tietoja suomen kielen käytöstä toisena kielenä ja tarkastella sitä vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Sisältö

Vuorovaikutusnäkökulma suomen kielen käyttöön toisena kielenä.

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentti tiedekuntatentissä opetustiedoissa ilmoitettavina päivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurhila, Salla 2006: Second Language Interaction. John Benjamins Publishing Company. 268 s. Luettavissa NELLI-portaalissa.

Lehtimaja, Inkeri 2012: Puheen suuntia luokkahuoneessa. Oppilaat osallistujina yläkoulun suomi toisena kielenä -tunnilla. Helsingin yliopisto. 238 s. Luettavissa verkossa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7583-4 (238 s.)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset