Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1501 Kognitiivinen kielitiede, kirjatentti V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Tuntea perusteellisesti kognitiivisen kielentutkimuksen kielinäkemys, keskeinen terminologia sekä keskeiset tutkimussuuntaukset kognitiivinen semantiikka, kehyssemantiikka, metaforan ja metonymian tutkimus ja blending-teoria.

Sisältö

Merkitys ja sen ensyklopedisuus, käsitteistys ja konstruointi; käyttöpohjainen kielioppinäkemys, kognitiivinen metaforateoria; konstruktiot, blending-teoria; kognitiivinen semantiikka ja konteksti.

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti opetustiedoissa ilmoitettavina tiedekuntatenttipäivinä (ei sl. 2016).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Evans, Vyvyan ja Melanie Green: Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press. Sivut 3 - 474.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset