Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1506 Suomen sanaston historia ja sanastontutkimus, kirjatentti, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy suomen kielen sanaston eri osa-alueisiin, sanastontutkimuksen menetelmiin ja erilaisten sanakirjojen laatimiseen.

Sisältö

Perehtyminen nykysuomen sanaston rakenteeseen ja kehitykseen, leksikologisen tutkimuksen eri osa-alueisiin ja tuloksiin sekä leksikografian periaatteisiin ja käytännön ongelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentti opetustiedoissa ilmoitettavina tiedekuntatenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ulla-Maija Kulonen: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen. Etymologista leksikografiaa. (132 s.)
Nykysuomen sanavarat. Toim. Jouko Vesikansa. (382 s.)
Laura Tyysteri ja Kaisa Lehtosalo (toim.): Hyvä sanakirja: tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3. Turku 2013. S. 9 - 76 (Lehtosalo & Tyysteri, Kudashev, Grönros, Lehtosalo & Kuutti), s. 131 - 153 (Tyysteri).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset