Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY001004 MENY D Määrällinen tutkimus 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PTKMSY tai PTKMY3

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijalla on perusvalmiudet kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien itsenäiseen soveltamiseen ja oman osaamisen itsenäiseen kehittämiseen. Hän ymmärtää määrällisten menetelmien mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Kurssi täydentää taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien opintojaksoilla opittuja taitoja. Kurssilla käsitellään mm. aineistojen hallintaa, kuvailevaa tilastotiedettä sekä tilastollista testausta harjoitellaan tosielämän aineistoilla SPSS-ohjelmistoa hyödyntäen. Lisäksi kurssilla opitaan tilastolliseen raportointiin liittyviä seikkoja, kuten taulukoiden ja kuvaajien luomista sekä muotoilua julkaisukelpoisiksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 12 t 0 t

4 ryhmää

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk. III periodi (2 ryhmä), IV periodi (2 ryhmää)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.