Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3020 PLRS2 Ulkoinen laskentatoimi yrityksen ja julkisen sektorin org. toiminnan kuvaajana 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erityisesti tuloslaskentaa käsittelevät perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida ja tulkita tuloslaskennan ja tilinpäätöksen informaatiota laaja-alaisesti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, myös kansainvälinen näkökulma huomioiden. Opiskelija osaa tarkastella ulkoisen laskentatoimen tiedon tuottamista ja hyväksikäyttöä osana organisaation taloutta kuvaavaa tietoa teorian ja laskentakäytäntöjen pohjalta, myös organisatorinen näkökulma huomioiden.

Sisältö

Ulkoisen laskentatoimen erityiskysymykset ja viimeisimmät kehitystrendit ajatellen vaativia yritysten ja julkisen sektorin johdon tehtäviä ja jatko-opintoja: kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöjen teoreettinen viitekehys, tiedottamiskäytännöt yksityisellä ja julkisella sektorilla, julkisen palvelutuotannon suoritustason mittaus, kansainvälinen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kohdan 4 kirjallisuuden tentin voi korvata harjoitustyöllä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Accounting Theory (5thedition). International Thomson Business, London.Riahi-Belkaoui, Ahmed (2004), 1-84480-029-6.

2. Kansainväliset IPSAS-tilinpäätösstandardit valtion laskentatoimen kehittämisen näkökulmasta. Tampere University Press, Tampere. Luoma, Mikko; Oulasvirta, Lasse & Näsi, Salme (2007), 9789514469701.

3. Measuring outcome in the public sector. Taylor & Francis, London. Smith, Peter (toim.) (1996), 0748404031.

4. Comparative international accounting (10thedition). Prentice Hall, Harlow. Nobes, Christopher; Parker, Robert (2008), 978-0-273-71476-7.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa opintojaksoa PLTS2 Ulkoinen laskentatoimi yrityksen toiminnan kuvaajana. Saman sisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.