Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3006 PLRS6 Tilintarkastuksen syventävä opintojakso 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Edeltävät opinnot
Erityisesti tuloslaskentaa ja tilintarkastusta käsittelevät perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija on syventänyt tilintarkastajalta vaadittavia suunnittelun, analysoinnin ja raportoinnin tietojaan ja taitojaan, kehittänyt tilintarkastukseen liittyvien ongelmien ratkaisuvalmiuksiaan, lisännyt ymmärrystään tilintarkastuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä kehittänyt tarkastustyössä vaadittavaa eettistä näkemystään.

Sisältö

Tilintarkastuksen teoreettinen viitekehys ja käytäntö, tilintarkastusprosessi, tilintarkastus yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyön ohjeet löytyvät Moodlesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Auditing, Assurance and Risk (3rd edition). South-Western, Mason, Ohio. Knechel, W. Robert (2007), 978-0324313185.

2. The Audit Expectation Gap in Finland in an International Perspective. Swedish School of Economics and Business Administration. Troberg, Pontus; Viitanen, Janne (1999), 951-555-599-X.

3. Erityistarkastukset. Kauppakaari, Helsinki. Laine, Erkki K.; Tuokko, Yrjö (2000), 952-14-0099-4.

4. Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot 2008. KHT-Media, Helsinki. KHTMedia Oy (2009), 978-952-218-014-8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.