Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3019 MENY E Tutkielmaprosessi (LR) 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Esa Puolamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti pro gradu -tutkielman käyttäen laskentatoimen ja rahoituksen akateemisessa tutkimuksessa hyväksyttyjä tutkimusotteita ja teoreettisia lähestymistapoja. Hän osaa määritellä tutkimusongelman, analysoida ja ratkaista sen tuloksellisesti ja tuottaa johtopäätöksiä käyttäen valitsemaansa tieteellistä retoriikkaa. Hän pystyy myös kriittisesti arvioimaan lukemansa tieteellisen tekstin tieteenfilosofisia, metodologisia ja tutkimusmenetelmällisiä valintoja ja niiden keskinäisiä suhteita.

Sisältö

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimukselliset lähestymistavat ja metodologia, pro gradu -tutkielmien analysointi ryhmä- ja seminaarityöskentelynä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 8 t 0 t

Seminaarit ja harjoitukset 8 h. Opintojaksolla on läsnäolopakko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti + seminaari + harjoitustyö(t).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Pro gradu -tutkielman yhteydessä, I tai III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Research Method and Methodology in Finance and Accounting (2nd edition). Thomson Business Press. Ryan, Bob; Scapens, Robert; Theobald Michael (2002), 1-86152-881-7.

2. The Real Life Guide to Accounting Research: A Behind-the-Scenes View of Using Qualitative Research. Humphrey, Christopher; Lee, Bill (eds.) (2004), 0-08-043972-1. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

3. Pro gradu -tutkielmia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.