Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3027 PLRS12 Yritysostot ja fuusiot 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perusteellinen käsitys yritysostoprosessin eri osa-alueista ja kriittiset valmiudet arvioida niiden toteutusta. Opiskelija hallitsee myös aihepiirin tutkimuksessa vaadittavan tietopohjan.

Sisältö

Strategia-analyysi, eri yhdistymismuodot ja -tavat, due diligence, arvonmääritys, integraatioprosessin johtaminen, yritysostosuunnitelman tekeminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Harjoitukset 2 t 0 t

Ryhmäopetus 12 t ja Excel-harjoitukset 2 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ryhmäopetus perustuu käänteisen luokkahuoneen menetelmään. Kurssilla on case-työskentelyä ja tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan. Kurssilla toteutettavalla harjoitustyöllä on merkittävä painoarvo arvostelussa. Tenttipäivä sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4 vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Creating value from mergers and acquisitions: the challenges (2nd edition). Prentice Hall, Harlow. Sudarsanam, Sudi (2010) 978-0-273-71539-9 (opettajan ilmoittamat osat)

2. Applied Mergers and Acquisitions, University Edition. Wiley. Robert F. Bruner (2004) 978-0-471-39534-8 (opettajan ilmoittamat osat)

Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.