Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY001003 MENY C Laadullinen tutkimus 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä omassa tutkimuksessaan, kerätä tutkimustietoa sekä arvioida ja jalostaa tutkimustietoa tulevissa työtehtävissään.

Sisältö

Kurssilla perehdytään aineiston keräämiseen, teorian rooliin, tutkimuksen arviointiin ja tutkimusprosessiin laadullisessa tutkimuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Kurssilla on 3 opetusryhmää.
Työpajat 10 t, seminaarityöskentely 4 t ja itsenäinen työskentely 118 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

* osallistuminen työpajoihin
* harjoitustyöt
* työpajoissa läsnäolovelvollisuus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk. Kandidaatintutkielman teon jälkeen, juuri ennen tai pro gradun kanssa samaan aikaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Doing qualitative research: a practical handbook, London, Sage, David Silverman (2010) 978-1-84860-033-1.

2. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Mikäli kurssille ilmoittautuneita joudutaan karsimaan, etusijan saavat pro graduvaiheessa olevat opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.