Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3003 PLRS3 Rahoitusteorian erityiskysymyksiä ja kansainvälinen yritysrahoitus 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Lauri Lepistö
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää rahoitusteorian ja sen keskeiset näkökulmat. Opiskelijalla on myös perustiedot kansainvälisestä yritysrahoituksesta. Kurssin perusteella opiskelija osaa soveltaa oppimaansa yritysjohdon tehtävissä ja voi edetä jatko-opintoihin rahoitusteorian ja kansainvälisen yritysrahoituksen alalla.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään mm. rahoituksen erityiskysymyksiin ja kansainväliseen yritysrahoitukseen liittyvään problematiikkaan. Lisäksi tarkastellaan rahoitusteorian kehittymistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Kurssi suoritetaan itsenäisellä työskentelyllä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssiin liittyvä raportti esitetään/julkaistaan ohjeistuksen mukaan.
Kurssi suoritetaan itsenäisellä työskentelyllä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Intermediate Financial Theory, 2nd edition. Elsevier. Danthine, Jean-Pierre; Donaldson John, B.(2005.) 978-0-12-369380-8 (Luvut 1–9).

2. Multinational Business Finance (11th edition). Pearson Addison-Wesley, Boston (MA). Eiteman, David K.; Stonehill, Arthur I.; Moffett, Michael H. (2007), 0-321-44956-8. (Luvut 1–14).

3. Ajankohtainen artikkelipaketti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.