Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0308 S3 Seminaari P 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori dos. Doris Wagner ja ma. yliopistonlehtori Mia Raitaniemi
Edeltävät opinnot
hyväksytty proseminaari

Osaamistavoitteet

Tieteellisen kirjallisen harjoitustyön laadinnan oppiminen ja hyödyntäminen laajemman pro gradu -tutkielman tavoitteiden kannalta

Sisältö

Tieteellisen työskentelyn metodiikka, pro gradu -tutkielman aiheen löytäminen ja työstäminen. Syyskaudella kukin opiskelija esittelee työn disposition, metodin ja oleellisen sisällön, kevätkaudella 20-25 sivua lopullisesta työstä. Seminaariin kuuluu työelämävalmiuksia käsittelevä osio.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
 • saksaksi
Harjoitustyö(t)
 • saksaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
 • suomeksi

Suorituskieli suomi ja saksa. Osallistuminen seminaariin ja muiden osanottajien töistä käytävään keskusteluun.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan. Saksalainen filologia 2014-2015 (saatavana nettisivulta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/saksan-kieli/linkkeja-aineistoja/lomakkeita/Sivut/home.aspx).

Lisätietoja

pakollinen opintojakso

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Metodi (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Metodi (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset