Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0394 S6 Pro gradu -tutkielma ja sivuaineen tutkielma P 20–40 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori, dos. Doris Wagner ja ma. yliopistonlehtori Mia Raitaniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tieteellisen kirjallisen tutkielman laadinnan eri vaiheiden sisäistäminen ja toteutus.

Sisältö

Tieteellisen tutkielman laatiminen saksalaisen filologian piiriin kuuluvasta aiheesta. Aiheesta sovitaan kurssin vastuuhenkilöiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • saksaksi

Ks. tiedekunnan yleiset ohjeet. Tutkielman laajuus 60-80 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ks. tiedekunnan yleiset ohjeet.

Lisätietoja

Laajuus: 40 op / sivuaineopiskelijoille 20 op
pakollinen opintojakso

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Metodi (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Metodi (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pro-gradu-osio (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset