Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0332 Fraseologia P 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Doris Wagner

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee fraseologian perusteet.

Sisältö

Teoria, fraseologiset esimerkit ja harjoitukset.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Osallistuminen opetukseen väh. 80 %

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy aktiivisuuden ja kirjallisen tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Mikäli opiskelija on jo aikaisemmin suorittanut opintojakson "SAKS0312 Sananmuodostus ja fraseologia P 5 op" hänen ei tarvitse suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset