Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0311 Saksan kielihistoria V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori, dos. Doris Wagner

Osaamistavoitteet

Saksan nykykielen kieli- ja kulttuurihistoriallisten taustojen ymmärtäminen ja soveltaminen erilaisten kielen käyttötarpeiden kannalta.

Sisältö

Saksan kielihistorian vaiheet kielensysteemin ja kielenkäytön pääpiirteineen; kielihistorian merkitys nykysaksan alueelliselle vaihtelulle ja asemalle indoeurooppalaisessa ja germaanisessa kieliperheessä sekä kontakteille muihin eurooppalaisiin kieliin; saksan kielen muutoksien yhteydet kirjallisuuteen, kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Tentin voi suorittaa opettajalta saatavalla materiaalilla. Kurssi ei kuulu enää pakollisiin vaatimuksiin millään opintopolulla. Se on kuitenkin pakollinen suoritus niille, jotka suorittavat siirtymäajan puitteissa kieliasiantuntijan polun tutkinnon, koska se on ollut pakollinen vaatimus tällä polulla syksystä 2014 alkaen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset