Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0307 Saksalaisen kirjallisuuden lukupaketti P 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori, dos. Doris Wagner

Osaamistavoitteet

Kurssin päätyttyä opiskelija on hankkinut perustiedot saksalaisen kirjallisuuden eri aikakausista sekä niiden tärkeimmistä edustajista teoksineen.

Sisältö

Saksankielisen kirjallisuuden loppukuulustelu. Kuulustelua varten on koottu lista ("Literaturkanon"), josta opiskelija valitsee kolme aikakautta ja niihin liittyviä teoksia listan ohjeiden mukaan. Opiskelijan on tunnettava teosten lisäksi aikakausien tyypillisimmät piirteet ja kirjailijan merkitys kyseiselle aikakaudelle. "Literaturkanon" on saatavilla toimistosta, nettisivuilta (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/saksan-kieli/linkkeja-aineistoja/lomakkeita/Sivut/home.aspx) ja vastaavalta lehtorilta.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely. Opiskelija sopii tenttipäivän ja tentittävän kirjallisuuden kuulustelijan kanssa viim. kolme viikkoa ennen kuulustelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • saksaksi

Tentin kesto n. 30 min.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Pakollinen opintojakso.
Opetukseen suunnitellut ajankohdat: Sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset