Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0331 Saksalaisen kulttuurin tutkimus V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
ma. yliopistonlehtori, FT Mia Raitaniemi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on hankkinut perustiedot saksalaisen kulttuurin valikoiduista tutkimusaloista.

Sisältö

Ohjattua itseopiskelua lähdekirjallisuuden pohjalta. Työmuotona tieteellisen esseen kirjoittaminen. Ajankohta ja työskentelytahti sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Toteutustavat

Ajankohta ja työskentelytahti sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset