Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0333 Kulttuurin tuntemus ja kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Doris Wagner

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on välittää opiskelijoille mahdollisimman laaja katsaus saksalaiseen kulttuuriin. Sen lisäksi opiskelijat valitsevat kirjallisuutta kirjallisuuskaanonista, joka kattaa Saksan kolme kirjallisuusepookkia, ja lukevat sen itsenäisesti.

Sisältö

Kulttuuriosa: Kurssin tavoitteena on välittää opiskelijoille mahdollisimman laaja katsaus saksalaiseen kulttuuriin. Tätä tarkoitusta varten opiskelijat valitsevat oman kiinnostuksensa perusteella saksalaiseen kulttuuriin liittyviä aiheita, joita he työstävät itsenäisesti ja esittelevät yhteisesti. Jokaista esitystä seuraavassa keskustelussa syvennetään ja laajennetaan saksalaisen kulttuurin (ja maantiedon) tuntemusta. Saadakseen mahdollisimman suuren hyödyn esityksistä ja keskusteluista kaikkien osallistujien tulee käyttää tärkeimpiä yleisiä Saksan kulttuuria ja maantuntemusta koskevia informaatiolähteitä. Kulttuurin tuntemuksen osuus kurssista käsittää 10 opetuskertaa à 90 minuuttia. Sen suorittaminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista ja noin 25 minuuttia kestävän esityksen pitämistä.

Kirjallisuusosa: Opiskelijat valitsevat kirjallisuutta kirjallisuuskaanonista, joka kattaa Saksan kolme kirjallisuusepookkia, ja lukevat sen itsenäisesti. Kirjallisuuden osuus kurssista suoritetaan 30 minuuttia kestävässä suullisessa kuulustelussa, jonka aiheena on valittu kirjallisuus ja vastaava epookki. Suullisen kuulustelun ajankohdan opiskelijat sopivat erikseen kurssin vetäjän kanssa.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Suullinen tentti
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Osallistuminen opetukseen väh. 80 %. Kurssilla pidetään myös esitelmä sekä suullinen kuulustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy aktiivisuuden, kirjallisen esitelmän ja suullinen tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Lisätietoja

Mikäli opiskelija on jo aikaisemmin suorittanut opintojakson "SAKS0307 Saksalaisen kirjallisuuden lukupaketti" hänen ei tarvitse suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Teemaosio (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset