Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0341 Kielitaitoharjoitukset P 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Alexandra Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X

Osaamistavoitteet

- Suullisen ja kirjallisen kielitaidon syventäminen.
- Saksan kielen käyttö mahdollisimman monissa kommunikaation muodoissa.

Sisältö

Suullisen kielenkäytön ensisijaisuudesta huolimatta kurssilla keskitytään yhtä paljon kirjallisen kielitaidon parantamiseen. Kirjallista taitoa tarvitaan esitelmien valmisteluun, kääntämiseen ja tiedon keruuseen. Arvosteluun vaikuttavat opiskelijan aktiivisuus, suullinen esitys sekä useat kirjalliset harjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

osallistuminen opetukseen: saksaksi, läsnäolovelvollisuus luennoilla väh. 80%
kirjalliset tehtävät + esitelmä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitaito (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitaito (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset