Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0391 Kieliharjoittelu P 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann

Osaamistavoitteet

Syventää saksalaisen kielialueen yhteiskunnan ja kulttuurin eri osa-alueiden ja ilmiöiden tuntemusta omakohtaisten kokemusten kautta.

Sisältö

Kielitaidon kehittäminen, kielen kulttuuritaustaan ja maan yhteiskunnallisiin oloihin tutustuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Suorituskieli saksa. Opintojakso koostuu kahdesta osasta, kieliharjoittelusta ja kansainvälisestä toiminnasta. Kansainvälisen toiminnan voi suorittaa erilaisilla tehtävillä, kuten esimerkiksi toimimalla kv-tuutorina, pitämällä blogia kieliharjoittelun aikana tai osallistumalla kielikeskuksen järjestämiin saksa-suomi-iltoihin, josta on kirjoitettava oppimispäiväkirja. Kieliharjoitteluun kuuluu vähintään neljän viikon oleskelu saksankielisessä maassa. Opiskeluaikana suoritetusta kieliharjoittelusta on matkan päätyttyä laadittava 3-5 sivun mittainen saksankielinen selostus. Selostus kirjoitetaan asiatyylillä ja se tulee toimittaa oppiaineeseen viimeistään vuoden sisällä harjoittelun suorittamisesta. Selostukseen pitää liittää työ- tai kielikurssitodistus tai matkalippu, josta ilmenee kieliharjoittelun pituus. Selostukseen sisällytettävistä seikoista saa lisätietoja saksan kielen ilmoitustaululta ja verkkosivuilta. Kieliharjoittelumerkinnän voi saada myös ennen opintojen alkua tehdystä matkasta, jos opiskelija on oleskellut saksankielisessä maassa joko lukioaikana vähintään yhden lukuvuoden ajan tai ylioppilastutkinnon suorittamisen ja saksan kielen opintojen aloittamisen välillä yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta. Tällöin harjoittelu tulee hyväksyttää viimeistään viisi vuotta matkan päättymisen jälkeen. Ennen lukiota tehty matka ei kelpaa kieliharjoitteluksi. Kieliharjoittelu on pääaineopiskelijalle pakollinen syventävissä opinnoissa, mikäli sitä ei ole sisällytetty aineopintoihin. Vaihto-opiskelu suositellaan ajoitettavaksi 2.-4. opiskeluvuodelle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kieliharjoittelu on pääaineopiskelijalle pakollinen syventävissä opinnoissa, mikäli sitä ei ole sisällytetty aineopintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset