Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0393 Kielioppituutorointi V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Anne Männikkö
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
P1 Kieliopin peruskurssi, arvosana väh. 3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kielitaito ja saksan kielen rakenteiden keskeisten kuvausten ja niihin liittyvien käsitteiden hallinta on syventynyt niin, että hän pystyy opettamaan kielioppia myös muille. Hän on myös harjaantunut käyttämään saksankielistä lähdekirjallisuutta kielioppia koskevaan tiedonhakuun ja tietyn kielioppiongelman selvittämiseen sekä saanut kokemusta itsenäisestä kieliop-pimateriaalin (teoreettisten esitysten ja harjoitusten) laadinnasta ja jossain määrin myös kieliopin opettamisesta.
Opintojakso soveltuu erityisesti opettajapolusta kiinnostuneille, mutta koska kurssi vahvistaa kielitaitoa ja saksan kielen rakenteiden tuntemusta, se sopii hyvin kaikille saksan opiskelijoille.

Sisältö

Opintojakson aikana kielioppituutorit vetävät P1-kielioppikurssin harjoitusryhmiä pareittain käyden läpi luentoihin liittyviä harjoitustehtäviä. He raportoivat kokemuksistaan viikoittain moodlen keskustelualustalla ja luovat näin keskustelua kieliopin opettamisesta ja esille tulleista ongelmista. Keskustelufoorumina toimivat myös viikottaiset tuutoreiden ja kurssin vastuuhenkilön palaverit. Jokainen tuutori myös laatii itsenäisesti hieman opetusmateriaalia: muutaman oman kielioppiharjoituksen sekä pieniä teoriaesityksiä jostain pienestä kieliopin osa-alueesta tai tyypillisestä kielioppiongelmasta.
Kurssi on yksi oppiaineen tarjoama harjoittelun muoto, jonka voi sisällyttää joko aine- tai syventäviin opintoihin. Yhden opintotason sisällä (aineopinnot, syventävät opinnot) kielioppituutorointi on siksi vaihtoehtoinen opintojakson SAKS0392 Harjoittelu kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Perusopinnot pääosin suoritettu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suorituskieli suomi. Opetus kontaktiopetusta 1 h/vko ja verkko-opetusta.
Opetuksen valmistelu ja harjoitusten vetäminen pareittain

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen (kontakti- ja verkko-opetus) ja harjoitusryhmien vetäminen parityönä.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakso soveltuu erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen opintopolusta kiinnostuneille, mutta koska kurssi vahvistaa kielitaitoa ja saksan kielen rakenteiden tuntemusta, se sopii hyvin kaikille saksan opiskelijoille.
Kurssin päätyttyä kielioppituutorit saavat sekä suomen- että saksankielisen harjoittelutodistuksen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset