Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0334 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) V 3–5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
Mia Raitaniemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää saamaansa tietoa tieteellisen konferenssin järjestämisestä ja ymmärtää sen merkityksen osana tieteellistä toimintaa. Hän osaa toimia sekä ohjatusti että oma-aloitteisesti konferenssiin liittyvissä erityyppisissä järjestelytehtävissä ja pystyy seuraamaan oman tieteenalansa esitelmiä raportoiden niistä kirjallisesti.

Sisältö

Tieteelliseen toimintaan liittyvä projektiharjoittelu, jossa toimitaan saksankielisessä ympäristössä ja tutustutaan symposiumin järjestämiseen tieteellisen asiantuntijuuden yhtenä osa-alueena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • saksaksi
Essee
  • saksaksi

Harjoittelusta laaditaan kirjallinen saksankielinen projektiraportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset