Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
106568.1 Computergestützte Inhaltsanalyse (Åbo Akademin kurssi) 5 op
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori, FT Kimmo Elo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Yleiskuvaus

Tyska språket och litteraturen, Åbo Akademi

Osaamistavoitteet

Kurssi tarjoaa käytännönläheisen johdatuksen tietokoneavusteiseen teksti- ja sisällönanalyysiin R-tilasto-ohjelmiston avulla. Kurssi johdattaa tietokoneavusteisen kielitieteen ja digitaalisten ihmistieteiden perustaitojen pariin.

Sisältö

Osallistujat oppivat tietokoneavusteisen teksti- ja sisällönanalyysin keskeiset käsitteet, metodit ja tekniset käytännöt. Kurssilla lomittuvat teoreettis-metodinen tieto ja käytännön empiirinen harjoittelu niin että tietokonevälitteisen teksti- ja sisällönanalyysin vaiheet harjoitellaan yksi kerrallaan (tutkimusasetelma, aineiston keruu ja valmistelu, analyysi, tulosten esittely).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Opintojakson suoritustapa: harjoitukset JA kirjallinen seminaarityö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Lisätietoja

Lisätietoja Åbo Akademin opinto-oppaasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I Methodikmodul (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset