Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
106504.0 Diskursanalyse (Åbo Akademin kurssi) 5 op
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori, FT Kimmo Elo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Yleiskuvaus

Tyska språket och litteraturen, Åbo Akademi

Osaamistavoitteet

Kurssi johdattaa diskurssianalyysin teoriaan, metodeihin ja näiden soveltamiseen. Opiskelijat tutustuvat tiettyihin diskurssianalyysin metodeihin ja testaavat niiden käytettävyyttä valitsemiinsa esimerkkiteksteihin.

Sisältö

Kurssin osallistujat oppivat kriittistä ajattelua ja diskurssianalyysinkäytännön soveltamista, itsenäistä projektinhallintaa sekä omien tutkimustulostensa esittämistä suullisesti ja kirjallisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Kirjallisen työn lisäksi suullinen esitys.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Lisätietoja

Lisätietoja Åbo Akademin opinto-oppaasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I Methodikmodul (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset