Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0502 Soveltava tekstianalyysi 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori FT Mia Raitaniemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite on syventää ymmärrystä teksti-käsitteestä ja tekstilajeista. Se tarjoaa keinoja tekstianalyysin, tekstuaalisuuden kriteerien ja sanamerkitysten hahmottamiseen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan tekstejä käytännönläheisesti. Tarkastelu ulottuu tekstilingvistisestä erittelystä sananmuodostuksen analyysiin. Kurssilla perehdytään tekstianalyysiin, sananmuodostukseen ja sanasemantiikkaan. Aineistona käytetään laajaa kirjoa tekstilajeja, ja niiden parissa toteutetaan monimuotoisia harjoitustehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

periodit III-IV (fraseologia)

Lisätietoja

Opintojakso korvaa lukuvuosina 2014-2016 järjestetyn opintojakson SAKS0341 Kielitaitoharjoitukset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Teemaosio (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset