Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
106506.0 Saksa ja Eurooppa P (Åbo Akademin kurssi) 10 op
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Yleiskuvaus

Tyska språket och litteraturen, Åbo Akademi

Osaamistavoitteet

Kurssilla on projektiorientoitunut lähestymistapa nykyhetken keskusteluun Saksasta osana Eurooppaa. Ensimmäinen osa esittelee tärkeimmät aihepiiriin kuuluvat teemat. Toisessa osassa osallistujat toteuttavat projektityön yhteistyössä jonkin ulkopuolisen yhteistyötahon (suurlähetystö, mediat, korkeakoulut) kanssa.

Sisältö

Kurssin osallistujat saavat perusteelliset tiedot aiheesta Saksan ja Euroopan yhteydet, valmistelevat ja toteuttavat käytännön projektin ja harjaantuvat käsittelemään erityyppisiä temaattisesti yhteen liittyviä mediatekstejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Lisätietoa Åbo Akademin opinto-oppaasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Projektiosio (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset