Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0504 Saksan historia vuodesta 1945 eteenpäin V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann

Osaamistavoitteet

Kurssilla käsitellään Saksan historian vaiheet osana Euroopan historiaa vuodesta 1945 eteenpäin.
Kurssilla omaksutaan aihealueen keskeiset käsitteet (tieteellisten) tekstien avulla sekä pohditaan eri vaiheiden ja tapahtumien painoarvoa osana Euroopan kehitystä.

Sisältö

Käydään läpi Saksan historian keskeiset vaiheet ja tapahtumat vuodesta 1945 eteenpäin Euroopan kontekstissa käymällä läpi tieteellistä kirjallisuutta sekä perehtymällä valittuihin yksittäisiin menneisyyden ja tämän hetken aihekokonaisuuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • saksaksi

Osallistuminen opetukseen väh. 80 %

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan kurssilla.

Lisätietoja

Saksan historia ennen vuotta 1945 käsitellään aineopintojen kurssilla, joka järjestetään keväällä 2017.

Kurssin kirjallisen harjoitustyön laajuudesta riippuu, saako kurssista 5 vai 10 pistettä. 5 op edellyttää 6 sivua ja 10 op edellyttää 15 sivua vaatimukset täyttävää tekstiä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Projektiosio (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset