Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1519 Kieliasiantuntija yhteisöviestinnän tukena, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suomen kieli aineyhdistelmässä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva organisaatioiden sisäisen ja ulkoisen viestinnän kysymyksistä ja toimintatavoista sekä organisaatioiden ja median keskinäisen yhteydenpidon periaatteista. Hän kykenee ohjailemaan ammatillista ja asiatyylistä kielenkäyttöä ja huoltamaan tekstejä. Hän osaa antaa palautetta, ohjata ryhmiä ja työskennellä verkkoympäristössä.

Sisältö

Yhteisöviestinnän perusteet, kauppakorkeakoulun Yhteisöviestinnän verkkokurssin tuutorina toimiminen, verkkotehtävän laadinta ja ohjaaminen, tekstinhuolto, oikeinkirjoitus, palautteen antaminen, verkkokeskustelu, itsenäinen tiedonhankina.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus, verkkotyöskentely sl. PI+PII, kirjallinen akvaariotentti opetustiedoissa ilmoitettavana aikana periodin I alussa, oppimisraportti (3 s).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen verkko-opetukseen, kirjallinen kuulustelu, raportti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Juholin, Elisa: Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Vuoden 2013 painos.

Lisätietoja

Kieliasiantuntijan opintopolun opiskelijoille. Opiskelijalla oltava suomen kieli aineyhdistelmässään.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset