Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0392 Harjoittelu V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
Leena Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Perehtyminen käytännössä saksan kielen alaan kuuluvaan opetustehtävään tai ammattikielen kehittäminen saksankielisessä maassa, esim. talouselämän alalla.

Sisältö

Esim. opetus, projektiharjoittelu tai muu oman alan työharjoittelu.

Toteutustavat

Kysy rekrytointipalvelusta rahoitusmahdollisuuksista ja katso seuraava nettisivu: https://intranet.utu.fi/index/kvharjoittelu/Sivut/default.aspx

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • saksaksi
Harjoitustyö(t)
 • saksaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Suorituskieli saksa tai suomi harjoittelun luonteesta riippuen. Työharjoittelu, joka kestää vähintään kaksi kuukautta sekä raportti harjoittelusta. Ohjeet raportin laatimiseen ovat saksan kielen verk-kosivuilla. Kurssi on vaihtoehtona kielioppituutoroinnille. Aine- ja syventävissä opinnoissa voi suorittaa molemmissa vain jommankumman: harjoittelun tai kielioppituutoroinnin.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Harjoittelu (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset