Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT3101 Hoidon ja hoitotieteen filosofia 2 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Helena Leino-Kilpi.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan oman toimintansa filosofisia lähtökohtia.
Opiskelija kykenee teoreettis-käsitteellisesti lähestymään erilaisia eettisiä käsitteitä ja ongelmia, perustelemaan niiden ratkaisuvaihtoehtoja sekä arvioimaan ratkaisuvaihtoehtojen seuraamuksia.

Sisältö

Erilaisia lähestymistapoja eettisten käsitteiden analyysiin ja määrittelyyn.
Erilaisia eettisten ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seuraamusten analyysia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Pienryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja kirjallinen työ. Kirjallinen työ tehdään parityönä / kolmen hengen ryhmässä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteellisiä artikkeleita n. 200 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet