Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT3107 Tutkimusseminaari 1 4 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Maija Hupli

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia tutkimussuunnitelman, joka perustuu aikaisempaan tieteelliseen tietoon, on metodologisesti perusteltu ja toteutuksen näkökulmasta realistinen pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelmana.

Sisältö

Tutkimussuunnitelman laadinnan prosessi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 88 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyväksytty seminaarityöskentely: oman työn esittäminen ja toisen opiskelijan työn opponointi pienryhmässä
Hyväksytty tutkimussuunnitelma

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pro gradu -tutkielman edellyttämä materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolla tuotettava opinnäytetyö perustuu pääasiassa kansainväliseen tutkittuun tietoon.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet