Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT4015 Erilaiset oppimisymäristöt terveysalan koulutuksessa 10 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Leena Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opetusteknologian mahdollisuudet opetus- ja oppimistoiminnassa terveysalan koulutuksessa
Opiskelija osaa hyödyntää simulaatiota ja sosiaalista mediaa opetuksessaan
Opiskelija tietää opetusmateriaalin laatimisen perusteet
Opiskelija ymmärtää kansainvälisen yhteistyön terveysalan opettajan työssä

Sisältö

Opetusteknologia
Sosiaalinen media terveysalan koulutuksessa
Simulaatio- ja mobiilipedagogiikka
Opetusmateriaalin laatiminen ja sen arviointi
Kansainvälinen yhteistyö terveysalan koulutuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Intensiiviviikko ja pienryhmä- ja verkkotyöskentely 48 t
Itsenäinen työskentely 222 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksytty pienryhmä- ja verkkotyöskentely ja niihin liittyvät harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen intensiiviviikkoon.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bradshaw MJ. & Lowenstein AJ. 2011.Innovative Teaching strategies in Nursing and related Health Professions. 5thedition. Jones and Barlett Publishers. Sudbury, Massachusetts.

Petty G. 2006. Evidence-Based Teaching: A Practical Approach. Nelson Thornes Ltd, UK.

Rosenberg P, SilvennoinenM, Mattila M-M & Jokela J. 2013. Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa.Fioca Oy. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

Stolt M, Lehtonen N & Salminen L. 2010. Sosiaalinen media ja terveysalan koulutus. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:59/2010. Turun yliopisto, Turku.

Nurmela S & Suominen R. (2011) Verkko-opettaja. WSOYpro Oy. Helsinki.

Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus n. 150 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksoon sisältyvä kansainvälisyys: Opintojakso toteutetaan kansainvälisenä opetuksena, ja opettajina käytetään myös kansainvälisiä opettajia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet