Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT3211 Terveysalan opettajan toimintaympäristö 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Leena Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää terveysalan koulutuksessa ja terveydenhuollossa tapahtuvan oppimis- ja opetustoiminnan sekä ymmärtää terveysalan opettajan työn kokonaisuuden.
Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvaa tiedon merkityksen toimintansa ja oppimisympäristöjen perustana.
Opiskelija ymmärtää oppimisen ja opetuksen jatkuvan arvioinnin merkityksen sekä tuntee erilaisia tapoja arvioida oppimista ja opetusta.
Opiskelija ymmärtää opetussuunnitelmatyön perusteet.

Sisältö

Näyttöön perustuva opetustoiminta
Oppimis- ja opetustoiminnan analyysi, suunnittelu, toteutus ja arviointi terveysalan koulutuksessa ja terveydenhuollossa
Oppimisympäristöjen hallinta
Opetussuunnitelmien perusteet
Kansainvälinen terveysalan koulutus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Luennot 4t
Pienryhmätyöskentely 20t
Ohjattu ja tavoitteellinen opetusharjoittelu 50t (sisältää videovälitteisen opetusharjoittelun toteutuksen)
Itsenäinen työskentely 85 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Hyväksytty pienryhmä- ja verkkotyöskentely ja niihin liittyvät harjoitustyöt, hyväksytty opetusharjoittelun toteutus.

Opintojakson suorittamiseen sisältyy osallistuminen Didaktiikan teemapäivään.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

DeYoung S. 2009. Teaching Strategies for Nurse Educators. 2nd edition. Pearson Prentice Hall, Canada.

Keating SB. 2011. Curriculum development and evaluation in nursing. Lippincott, Williams & Wilkins cop, Philadelphia. 2nd edition.

Saaranen T, Koivula M, Ruotsalainen H, Wärnå-Furu C & Salminen L. 2016. Terveysalan opettajan käsikirja. Tietosanoma.

Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus n. 75 sivua

Opintojakso edellyttää Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan kirjallisuuden hallintaa.

Lisätietoja

Opintojaksoon sisältyvä kansainvälisyys: Opintojaksolla käytettävä materiaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen ja opinnoissa käsitellään kansainvälistä terveystieteiden ja terveysalan koulutusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet