Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 2. lukuvuosi
HOIT3212 Terveysalan opettajan pedagogiset ratkaisut 10 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Leena Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee terveysalan koulutuksessa ja terveydenhuollossa tapahtuvan näyttöön perustuvan oppimis-, opetus- ja kehittämistoiminnan
Opiskelija osaa toimia suunnitelmallisesti, joustavasti ja yhteistyökykyisesti terveysalan koulutuksen ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa opettajana

Sisältö

Oppimis- ja opetustoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
Opetus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja arviointi
Projektityöskentely osana opettajan työtä
Opettajuuteen kasvun reflektio
Laadunhallinta ja koulutuksen arviointi opetustyön kehittämisen välineenä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Seminaarit 30 t
Opetusharjoittelu, sisältää 15 opetusharjoittelutuntia ja 3 kertaa toisen saman vaiheen opiskelijan opetustilanteen seurantaa ja arviointia
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja niihin liittyvät harjoitustyöt sekä hyväksytty opetusharjoittelun suunnittelu, toteutus ja arviointi, harjoittelun raportointi sekä hyväksytty toisen saman vaiheen opiskelijan toiminnan analyysi ja arviointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

DeYoung S. 2009. Teaching Strategies for Nurse Educators. 2nd edition. Pearson Prentice Hall, Canada.

- Atjonen, P. 2007 Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä. Tammi.

- *McDonald ME. 2007. The Nurse Educator’s Guide to Assessing Learning outcomes. 2nd edition. Jones and Bartlett Publishers. Canada.

- Paasivaara L, Suhonen M & Nikkilä J. 2008. Innostavat projektit. Sairaanhoitajaliitto, Helsinki.

Quinn FM & Hugges SJ. 2007. Principles and Practice of Nurse Education (5th ed.). Nelson Thornes Ltd London.

*Saaranen T, Koivula M, Ruotsalainen H, Wärnå-Furu C & Salminen L. 2016. Terveysalan opettajan käsikirja. Tietosanoma.

*Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus n. 100 sivua.

(* merkatut kuuluvat osaksi lopputenttimateriaalia)

Lisätietoja

Opintojaksoon sisältyvä kansainvälisyys: Opintojaksolla käytettävä materiaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen ja opinnoissa käytetään vierailevia kansainvälisiä opettajia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet