Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY500005 PTT8 Tuotannon johtaminen 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Rainer Breite
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tuotannon sekä toimitusketjun johtamisen lähtökohdat. Opiskelija tunnistaa tuotantostrategian ja toimitusketjun hallintastrategian osa-alueet osana liiketoimintastrategiaa. Opiskelija päättelee millä tavoin tuotannon sekä operatiivisen toiminnan johtamiseen liittyvä päätöksenteko vaikuttaa yrityksen strategiaan. Opiskelija osaa muotoilla tuotantostrategian ja soveltaa oppimiaan strategioita harjoitustyön avulla.

Sisältö

1. Tuotantotoimintaan ja tuotantostrategiaan liittyvät keskeiset käsitteet ja kehitysmenetelmät.
2. Tuotantostrategian kehittäminen ja kehittämismenetelmät.
3. Tuotantoinfrastruktuurin kehittäminen.
4. Toimitusketjustrategian kehittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Kurssilla käytetään Moodlea.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

I-II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategic Supply Chain Management. Shoshanan, Cohen; Roussel, Joseph (2005), 0-07- 143217-5.

2. Manufacturing operations strategy. Palgrave Macmillan, Basingstoke. (3. painos tai uud.) Hill, A. & Hill, T. (2009), 13:978-0-230-52091-2.

3. Luentokalvot

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-54101 Tuotannon johtaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.