Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509194 PJO10/PTJ26/PTT9 Knowledge Management 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Heli Aramo-Immonen, Jari Jussila, Krista Sorri
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Student will learn to see the management of knowledge as a strategic asset and will understand the value of sharing the tacit and explicit knowledge in organization.

Sisältö

Knowledge management (KM) comprises a range of strategies and practices used in an organization to identify, create, represent, distribute, and enable adoption of insights and experiences. Such insights and experiences comprise knowledge, either embodied in individuals or embedded in organizations as processes or practices. Focus of this course is organizational concentrating on how an organization can be designed to facilitate knowledge processes best (see book Hawryszkiewycz, 2010). This course provides a student an ability to understand the connection between KM and strategic management. Many companies have today resources dedicated to internal KM efforts, often as a part of their business strategy, information technology, or human resource management departments. Several consulting companies also exist that provide strategy and advice regarding KM to these organizations. Focal theme in this course is organizational learning as a vehicle to gain competitive advantage for the company.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Requirements of completing the course: Passing the exam and active participation to discussions in Moodle e-learning platform. Lectures and Exercises in Moodle e-learning platform.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Period 1

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Knowledge Management, organizing knowledge based enterprises. New York. Palgrave, Macmillan; Hawryszkiewycz, I. (2009), 978-0-230-23027-9.

2. Adaptive Decision Making and Intellectual Styles, 2013. Sofo, F., Colapinto, C., Sofo, M., Ammirato, S. 978-1-4614-6707-6.

Lisätietoja

Language of the course will be English if there are any international participants.

This course is equivalent to the previous course PJOm10/PTJm26/PTT9 Tietojohtaminen.

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-55106 Knowledge Management.

Kurssin toteutus on monimuoto-opetus. Tähän sisältyy lähiopetusta luokassa ja itsenäistä etäopiskelua sekä etäopiskelua ryhmissä. Kurssin toteutuksessa on pyritty ottamaan huomioon myös etäopiskelijoiden tarpeet. Etäopiskelu kuitenkin edellyttää tiivistä yhteistyötä kurssitovereiden kanssa, omaehtoista työskentelyä ja aktiivisuutta moodlessa. Ensimmäiselle luentotunnille on aina tultava joko itse tai valtuutettava, luokkatoveri edustamaan sinua harjoitustyön ohjeiden vastaanottajana ja ryhmiin järjestäytymisessä.

Opintojakson voi sisällyttää joko johtamisen ja organisoinnin (PJO10), tietojärjestelmätieteen (PTJ26) tai teollisuustalouden (PTT9) opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tietojärjestelmätiede, perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.