Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509037 PTT10 Teknologiajohtaminen 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Marko Seppänen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa teknologian merkityksen yhteiskunnassa, tuntee teknologioiden johtamisen prosessin, tietää teknologiastrategian pääpiirteet sekä osaa soveltaa tietojaan yrityksen johtamisen päätöksentekotilanteissa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia teknologioiden vaiheita ja tunnistaa miten teknologioiden kerroksellisuus näkyy yhteiskunnallisissa prosesseissa.

Sisältö

1. mitä teknologia on (mm. innovaatiot vs teknologia)
2. teknologian merkitys yhteiskunnalle
3. teknologiajohtamisen prosessi
4. teknologiastrategian pääpiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t

Kurssilla käytetään Moodlea.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojaksolla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:
A) itsenäiseen opiskeluun soveltuva versio: tentti videoitujen luentojen ja kurssimateriaalin sisällöstä sekä harjoitustyöt
B) lähiopetukseen osallistuminen, oppimispäiväkirja videoitavien luentotilaisuuksien sisällöistä sekä harjoitustyöt. Tarkemmat suoritusohjeet opintojakson Moodle-sivulta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama oppimateriaali

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö.
Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-55200 Teknologiajohtaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.