Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY500012 PMA22/PTT3 Teollinen osto- ja hankintatoimi 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Marko Seppänen ja Anu Suominen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy osto- ja hankintatoiminnan perusteisiin ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja muutoksiin. Opiskelija ymmärtää osto- ja hankintatoimen merkityksen organisaation/yrityksen menestykselle sekä osaa tunnistaa toimitusketjun hallinnan keskeiset muuttujat.

Sisältö

1. Oston rooli arvoketjussa
2. Hankinta osana liiketoimintastrategiaa
3. Globaali hankinta
4. Digitalisaation mahdollisuudet osto- ja hankintatoimelle

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Luennot, harjoitustyö ja tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

EXAM-tentti opintojakson luentojen ja aineistojen sisällöstä sekä osoitetut harjoitustyöt. Opintojaksolla on videoitavaa kontaktiopetusta, itsenäistä harjoitustyön laatimista, EXAM-tentti. Joustava suoritustavat mahdollistavat itsenäisen opiskelun.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Opettajan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-54310 Teollinen osto- ja hankintatoimi, 5 op.

Kurssi on vastaava kuin aikaisemmin järjestetty PY509030 PMA22/PTT3 Osto- ja hankintatoiminta, 3 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Teollisuustalous sivuaineena (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.