Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1462 Ajankohtainen etnologian teemaseminaari: Matkailu 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
professori Helena Ruotsala, lehtori Timo J. Virtanen, yliopisto-opettaja Maija Mäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu etnologiseen tutkimukseen jonkin ajankohtaisen tutkimusaiheen avulla ja oppii soveltamaan tutkimustietoa käytännönläheisen projektityöskentelyn kautta. Tällä opintojaksolla opiskelija osallistuu ryhmätyönä toteutettavaan opintojakson teeman mukaiseen projektiin, sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija oppii hyödyntämään opintojaksolla ryhmätyöskentely- ja verkostoitumistaitojaan, soveltamaan tutkimustietoa käytännössä sekä hahmottamaan näihin liittyviä kysymyksiä myös monitieteisissä toimintaympäristöissä.

Sisältö

Teemaseminaari, jonka toteutusmuodoista ilmoitetaan erikseen. Kevätlukukaudella 2017 opintojakson aiheena on matkailu kulttuuriperinnön, autenttisuuden ja tuotteistamisen näkökulmista. Teemaseminaarin luento-osuus tähtää ryhmätyönä toteuttavaan projektityöhön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t

Luento-opetus 10 t, ohjattua pari- tai ryhmätyöskentelyä 20 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja projektityöskentelyyn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hovi, Tuomas 2014.Heritage through fiction: Dracula tourism in Romania. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, Humaniora, 387.

Lowenthal, David 1985. The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press.

Petrisalo, Katriina 2001. Menneisyys matkakohteena: kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 802.

Lisäksi verkkoaineistoja, mm. Visit Finlandin tutkimukset moderneista humanisteista Suomeen suuntautuvan matkailun kohderyhmänä.

Lisätietoja

KV-opintoja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies