Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTK2005 PTKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori
Vastuuhenkilö
Frank Cameron
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan tilastollisen analyysin ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteitä sekä menetelmiä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: Aineistojen kuvailu, todennäköisyysjakaumat, estimointi sekä tilastollinen merkitsevyystestaus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osa luennoista toteutetaan videoluentoina. Harjoitusten riittävä suorittaminen Moodlessa antaa tenttioikeuden. Muu suoritustapa ei ole mahdollinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

2.vsk III-IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste ja muu opettajan jakama materiaali.

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut jakson PTKMSY Tilastollinen päättely, hän ei voi suorittaa jaksoa PYTK2005 PTKMY3 Tilastotieteen perusteet.

Opintojakso vastaa vuosikursseilta 2005-2011 KTM-tutkintoon vaadittavaa PTKMSY Tilastollinen päättely -jaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.