Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0022 Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tieteellisen kirjoittamisen perusteiden hallinta ja niiden soveltamisen harjoittelu kirjoittamalla kandidaatintutkielma. Tutkielmatyötä tehdessä perehtyminen tutkimuksen teon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen sekä aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman opponointiin harjaantuminen.

Sisältö

Tutkimustyön perusteisiin, menetelmiin ja käytänteisiin tutustuminen; tutkimusaiheen valinta ja disposition laatiminen; tiedonhaku, kirjallisuuden lukeminen; italiankielisen tutkielman laatiminen (15-20 sivua); tutkielman arviointi vastuuopettajan ja vertaisopponoinnin avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 252 t 0 t
Seminaari 28 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • italiaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Proseminaarikurssi tallennetaan rekisteriin vasta sitten, kun kypsyysnäyte on suoritettu. Kypsyyskokeeseen osallistuminen edellyttää Kirjallinen asiaviestintä -kurssin suorittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset