Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0003 Johdanto arkisto-opintohin 6 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on orientoitunut maisteriopintoihin. Hän hallitsee arkistoalan peruskäsitteet sekä tuntee muistiorganisaatioiden kehityksen pääpiirteet ja linjan oppiaineiden erilaiset näkökulmat arkistoihin.

Sisältö

Kurssi sisältää johdatuksen arkisto-opintoihin linjan eri oppiaineiden näkökulmista. Kurssilla tutustutaan suomalaisiin muistiorganisaatioihin ja niiden kehitykseen, arkistojen syntyhistoriaan sekä arkistomaailman ajankohtaisiin kysymyksiin. Lisäksi käsitellään asiakirjojen asianmukaista käsittelyä ja säilyttämistä sekä seulontaa ja arvonmääritystä. Kurssiin sisältyy ekskursioita erilaisiin arkistoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

luento-opetus, ekskursiot, Rekrytointipalveluiden koulutukset, kirjallisuus, verkkotehtävät, sähköinen tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
 • ruotsiksi

Suorituskieli suomi ja ruotsi. Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, ekskursiot, viikkotehtävät ViLLEssä ja sähköinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

SL 1 - SL2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 •           Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen. Toim. Pekka Henttonen. Avain 2015. sivut 9-55, 76-126, 161-179, 202-208, 210-254.
 •            Boles, Frank: Selecting & Appraising archives & Manuscripts. The Society of American Archivists (U.S.A), Chicago 2005.
 •           Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti. Lybeck et al. Arkistolaitoksen toimituksia 2 Arkistolaitos 2006. Sivut 102-167.
 •           Arkistolaki
 •           Asetus arkistolaitoksesta
 •           Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
 •           Henkilötietolaki
 •           Määräys ja ohjeet arkistotiloista. Arkistolaitos 2013.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies