Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0007 Perinnearkistot 5 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Pasi Enges
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Perinnetieteiden opiskelijat saavat syventävää tietoa oman alansa arkistoaineistojen säilyttämisestä ja käytöstä, muiden alojen opiskelijoiden näkemys arkistoalasta ja työllistymisestä arkistoalalle laajenee.

Sisältö

Kurssilla on lähiopetuskertoja, joilla opiskelija saa kuvan etnologisista ja folkloristisista aineistoista, niiden kertymisestä, historiallisista taustoista ja tutustuu käytännössä Turussa sijaitseviin tutkimusarkistoihin. Kurssiin sisältyy myös tutustuminen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapetin perinnearkistojen toimintaan. Arkistoissa tutustutaan niiden toiminnan eri aspekteihin, mukaan lukien arkistopedagogiikka. Opiskelijat tekevät ryhmässä arkistotyöhön liittyvän harjoitustehtävän. Lisäksi opiskelija kirjoittaa tutustumiskäynneistä ja harjoitustehtävästä oppimispäiväkirjan. Oppimispäiväkirjan loppuun liitetään oppimistehtävä kurssikirjallisuuden pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suorituskieli suomi ja ruotsi. Osallistuminen opetukseen, ekskursio, oppimispäiväkirja, harjoitustehtävä, oppimistehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vuosi SL2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Fingerroos, Outi & Tuulikki Kurki (toim.) 2008: Ääniä arkistosta. Haastattelut ja tulkinta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ss. 27-83, 109-131, 181-209, 263-279.
  • Hagström, Charlotte & Lena Marander-Eklund: Att arbeta med frågelistor.  En introduktion. I: Frågelistan som källa och metod. Red. Charlotte  Hagström och Lena Marander-Eklund. Lund: Studentlitteratur 2005, s. 9-29.
  • Klein, Barbro: Folklore Archives, Heritage Politics and Ethical Dilemmas: Notes on Writing and Printing. – Research Ethics in Studies of Culture and Social Life, (eds.) Bente Gullveig Alver, Tove Ingebjørg Fjell and Ørjar Øyen. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia,  2007, s. 114-136.
  • Lilja, Agneta: Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv – et exempel från Uppsala 1914-1945. Skrifter utgivna genom dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B: 22, 1996. 87-146 ja 237-247
  • Mahlamäki, Tiina & Enges, Pasi 2001: From the Field to the Net. Analysing, cataloguing and digitising the material of the Saami Folklore Project. – Ulrika Wolf-Knuts (ed.) in collaboration with Anders Salomonsson, Ann Helene Bolstad Skjelbred, Ríonach uí Ógáin: Input & Output. The Process of Fieldwork, Archiving and Research in Folklore. NNF Publications 10, 115–130. Turku: Nordic Network of Folklore.
  • Peltonen, Ulla-Maija 1996: Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  59–133.
  • Peltonen, Ulla-Maija 2004: Kalevalan riemuvuoden kilpakeruu ja hyvän kerääjän käsite. – Kurki, Tuulikki (toim.): Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat, 199–217. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  • Piipponen, Timo 2012: Pyydä mahdotonta – Kansanperinteen arkiston kokemuksia äänimateriaalin säilytyksestä. – Lähikuva 1/2012, 70–76.

Lisätietoja

Muut opettajat: Niklas Huldén, Hanneleena Hieta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies